Kontiki Expeditie 24-25 mei

Kontiki Expeditie 24-25 mei
6 april 2014 Havelihorde

Beste ouders/verzorgers van de Havelihorde,

Op 29 maart zijn onze kinderen uitgenodigd voor de Kontiki Expeditie op 24 en 25 mei. Voor de volledigheid infomeren wij u hierover ook per e-mail.

De uitnodiging van de Kontiki Expeditie staat in de bijlage van deze e-mail.

Meer informatie en het aanmelden verloopt via de website van de Kontiki Expeditie: www.kleunhike.nl

Aanmelden kan tot 12 april. Wij hopen natuurlijk dat zo veel mogelijk kinderen van de Havelihorde aanwezig zijn!

Heeft u vragen over de Kleunhike Kontiki Expeditie? Wij zijn er om ze te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Team Havelihorde