Informatie voor LBG-leiding

Regels en Gewoonten

Bestuur en Groepsraad

Het bestuur bestaat uit Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Groepsbegeleiders en 2 algemeen bestuursleden. De Praktijkbegeleiders nemen geen deel aan het bestuur, maar hebben een informerende en adviserende rol naar het bestuur toe.

De groepsraad bestaat uit alle leden van de speltakteams, oudervertegenwoordiging en het bestuur.

Nieuwe leiding krijgt bij aanvang de  Verkorte Versie Leiding Handleiding

Leiding Handleiding Deel 2. AVG gaat over de noodzakelijke administratieve handelingen die in het kader van de wetgeving AVG en privacy bepaald zijn.

 

Scouting Academy

Wat is de Scouting Academy?

SCOUTS visie. Hieronder wordt in 15 minuten het Spiekbriefje van de SCOUTSvisie uitgelegd.

 

 

De Progressie-matrix is de doorlopende leerlijn van Scouting. Hieronder vind je de geupdate versies voor de verschillende speltakken.

Progressiematrix bevers 3.0 ,

Progressiematrix welpen 3.0 ,

Progressiematrix scouts 3.0 ,

Progressiematrix explorers 3.0 ,

Progressiematrix Stam – roverscouts 3.0 ,

Progressiematrix Scouting totaal3.0

 

Hoe kun je met de onderdelen van de matrix op creatieve activiteiten komen?

  1. Kies 2 kaarten uit het progressiematrix kwartet die hieronder staat en combineer die activiteitengebieden tot een opkomst.

Kwartet Progressiematrix-Bevers

Kwartet Progressiematrix-Welpen

Kwartet Progressiematrix-Scouts

Kwartet Progressiematrix-Explorers

2. Wil je meer weten over een activiteitengebied, kijk dan in je BeverKompas, WelpenKompas, Scoutskompas of Explorergids

Spelend leren = informeel leren

Bij ‘leren’ wordt vaak gedacht aan kennis en vaardigheden, maar de competenties die kinderen bij Scouting ontwikkelen zijn ook gericht op het sociale aspect. Samenwerken, zorgen voor elkaar, respect voor de omgeving; dat zijn belangrijke aandachtsgebieden van het Scoutingprogramma.

De niet-formele manier van leren bij Scouting zit tussen formeel (op school, met vastgestelde doelen en eisen) en informeel (spontaan, in het dagelijks leven) leren in. Door de stimulerende omgeving en uitdagende activiteiten leren kinderen en jongeren bij Scouting heel veel, zonder dat ze dit zelf zo ervaren, want plezier en gezelligheid staan centraal. Meer informatie over niet-formeel leren in de Scoutingpraktijk? Bekijk wat Scouting Nederland hierover schrijft.

Insigne werk

De Progressiematrix gaat niet alleen in op diversiteit in activiteiten, maar richt zich ook op 3 niveau’s (Basisfase, Verdiepingsfase en Specialisatiefase) van ontwikkeling bij scouts.

  • Basisfase: in deze fase leren de scouts alles wat ze nodig hebben om goed, veilig en verantwoord mee te kunnen doen met de activiteiten van deze speltak.
  • Verdiepingsfase: tijdens deze fase leren ze alles wat een scout minimaal moet kunnen en kennen binnen een activiteitengebied.
  • Specialisatiefase: in de specialisatiefase kunnen scouts zich specialiseren in één of meerdere onderwerpen waarvoor een specialisatie-insigne te behalen is. In de eerste
    twee fasen was het belangrijk dat alle scouts dezelfde kennis en vaardigheden opdeden, maar in deze fase is het juist de bedoeling dat scouts zich individueel richten op een onderwerp. De specialisatiefase draait niet alleen om specialisatie in een onderwerp, maar ook om het positief bijdragen aan het programma, leiderschap en zelf organiseren.

Ontwikkeling vindt alleen maar plaats wanneer je de grens van de comfortzone opzoekt. Men komt dan in de leerzone.

 

 

 

 

 

Scouting daagt scouts uit via het Insigne en Challenges systeem. Bekijk hier de insigne eisen voor:

Welpen

Scouts

Explorers

Stam

Wat die eisen zijn kun je lezen op de Insigne eisenkaart, zoals dit voorbeeld.

 

Aanmelden cursussen

Aanmeldingsformulier Snelcursus EHBO

Aanmeldingsformulier Kampkwalificatie

Aanmelden Teamleiders training Regio NederVeluwe. De teamleiderstraining richt zich op je eigen persoonlijke ontwikkeling. Dus ook als je geen teamleider van je speltak bent, mag je gerust aanmelden. Na afloop bepaal je samen met de Praktijkbegeleider een eindopdracht.

Aanmelden Explorer begeleiderstraining Regio NederVeluwe. Als begeleider van Explo-leeftijd heb je te maken met specifieke leeftijdeigene zaken, wensen en grenzeloze uitdagingen. Te samen met begeleiders uit de regio leer je in 1 weekend nieuwe impulsen voor je speltak. Na afloop bepaal je samen met de Praktijkbegeleider een eindopdracht.

 

Formulieren bieb

In deze bibliotheek staan de meest actuele formulieren die we bij de Langenberggroep gebruiken.

  • Gezondheidsformulier2020. Dit formulier wordt ieder jaar en ieder kamp door de ouders. Download het formulier en print het, zodat het analoog ingevuld kan worden ivm de bewaarregels van de AVG.

 

Activiteitenbank met spelideeen

Activiteiten staan centraal binnen Scouting. Maar hoe kom je op nieuwe spelideeen?

Laat je inspireren door de Activiteitenbank van Scouting Nederland!