Besturen en Groepsraad

Iedere zaterdag vult ons clubhuis zich met enthousiaste leden en speltakleiding. Om samen te spelen en het buitenleven te ontdekken. Samen op avontuur! Achter de schermen faciliteert een groep vrijwilligers de financiën, het onderhoud en beheer van ons terrein en clubhuis, namelijk ons stichtings- en verenigingsbestuur. 

Stichting de Langenberg

Het hoofddoel van de stichting De Langenberg is het ondersteunen van de groepsvereniging Scouting Langenberggroep Ede. Het is deze groepsvereniging die het spel van Scouting aan jeugdleden biedt. Hiervoor houdt het stichtingsbestuur zich bezig met het beheer van het clubhuis, het materiaal en het terrein van Scouting Langenberggroep Ede. Hierbij hoort ook het bijhouden van de verhuur en de verzekeringen.
Om een nauwe betrokkenheid met de groepsvereniging te houden, zitten leden van de groepsraad in het stichtingsbestuur. Er is afgesproken dat de meerderheid van de bestuursleden afkomstig moet zijn uit de groepsraad van de groepsvereniging Scouting Langenberggroep Ede.
Het bestuur zou gevormd moeten zijn door vijf leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester zitten voor een periode van drie jaar. De twee algemene leden zitten voor een periode van een jaar. Het stichtingsbestuur is per mail bereikbaar.

Vereniging Langenberggroep

Het verenigingsbestuur van Scouting Langenberggroep is verantwoordelijk voor de speltakteams, gebruik van het terrein en het clubhuis. Bij vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken via de volgende mailadressen:

Het bestuur bestaat uit Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Groepsbegeleiders en 2 algemeen bestuursleden. De Praktijkbegeleiders nemen geen deel aan het bestuur, maar hebben een informerende en adviserende rol naar het bestuur toe.

Groepsraad

De groepsraad bestaat uit alle leden van de speltakteams, oudervertegenwoordiging en het bestuur. Over voorstellen uit het bestuur moet de groepsraad altijd instemmen. Een mooi voorbeeld van een op en top democratie!