Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon
Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Daarnaast hebben we een eigen vertrouwenspersoon vanuit Regio Neder Veluwe. Haar naam is Anne Marie Janssen. Hieronder stelt ze zich voor. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11

of via de e-mail: 


Ik ben Anne Marie Janssen en woon in Bennekom. Vanaf mijn zevende ben ik lid geweest van scouting. Ik heb scoutingervaring als jeugdlid en als staflid. Later ben ik actief geworden binnen de Regio Neder Veluwe. Op dit moment ben ik bestuurscoach binnen de Regio Neder Veluwe en ben ik op landelijk niveau betrokken bij het projectbureau voor Landelijke Ledenactiviteiten. In het dagelijks leven ben ik als accountant werkzaam bij een groot accountantskantoor in Utrecht. Daar ben ik eindverantwoordelijk voor de MKB-tak samen met een afdeling met 20 collega’s. Vanuit mijn werk heb ik veel ervaring met het omgaan met vertrouwelijke en gevoelige vraagstukken, het bespreken van klachten, misstanden of andere vragen waar men mee zit, maar waarvan men niet direct weet waar deze neer te leggen.

Bij Scouting Langenberggroep ben ik betrokken als vertrouwenscontactpersoon. Mocht er iets zijn waarvan u denkt dat het niet correct is, een misstand, o.i.d., dan kunt u bij mij terecht. Ik hoop natuurlijk dat u eerst heeft geprobeerd uw probleem en/of ervaring met de direct betrokkene, met de leiding van de speltak of met het bestuur te bespreken. Mocht u zich toch genoodzaakt voelen zich tot mij te wenden dan kunt u er vanuit gaan dat het contact vertrouwelijk wordt behandeld. Ik zal een luisterend oor bieden, waarna ik zal bekijken welke stappen te ondernemen en deze stappen met u bespreken. Voorop staat dat scouting vooral een leuke en actieve manier van het besteden van vrije tijd moet kunnen zijn. Ik ben te bereiken op vertrouwenspersoon@nederveluwe.nl.

Met vriendelijke groet,

Anne Marie Janssen