Spelend leren en Insignewerk

Spelend leren = informeel leren

Bij ‘leren’ wordt vaak gedacht aan kennis en vaardigheden, maar de competenties die kinderen bij Scouting ontwikkelen zijn ook gericht op het sociale aspect. Samenwerken, zorgen voor elkaar, respect voor de omgeving; dat zijn belangrijke aandachtsgebieden van het Scoutingprogramma.

De niet-formele manier van leren bij Scouting zit tussen formeel (op school, met vastgestelde doelen en eisen) en informeel (spontaan, in het dagelijks leven) leren in. Door de stimulerende omgeving en uitdagende activiteiten leren kinderen en jongeren bij Scouting heel veel, zonder dat ze dit zelf zo ervaren, want plezier en gezelligheid staan centraal. Meer informatie over niet-formeel leren in de Scoutingpraktijk? Bekijk wat Scouting Nederland hierover schrijft.


Insigne werk

De Progressiematrix gaat niet alleen in op diversiteit in activiteiten, maar richt zich ook op 3 niveau’s (Basisfase, Verdiepingsfase en Specialisatiefase) van ontwikkeling bij scouts.

  • Basisfase: in deze fase leren de scouts alles wat ze nodig hebben om goed, veilig en verantwoord mee te kunnen doen met de activiteiten van deze speltak.
  • Verdiepingsfase: tijdens deze fase leren ze alles wat een scout minimaal moet kunnen en kennen binnen een activiteitengebied.
  • Specialisatiefase: in de specialisatiefase kunnen scouts zich specialiseren in één of meerdere onderwerpen waarvoor een specialisatie-insigne te behalen is. In de eerste
    twee fasen was het belangrijk dat alle scouts dezelfde kennis en vaardigheden opdeden, maar in deze fase is het juist de bedoeling dat scouts zich individueel richten op een onderwerp. De specialisatiefase draait niet alleen om specialisatie in een onderwerp, maar ook om het positief bijdragen aan het programma, leiderschap en zelf organiseren.

Ontwikkeling vindt alleen maar plaats wanneer je de grens van de comfortzone opzoekt. Men komt dan in de leerzone.

Scouting daagt scouts uit via het Insigne en Challenges systeem. Bekijk hier de insigne eisen voor:

Wat die eisen zijn kun je lezen op de Insigne eisenkaart, zoals dit voorbeeld.


Activiteiten staan centraal binnen Scouting. Maar hoe kom je op nieuwe spelideeen?