Contributie

Voor de goede orde, de contributie moet vooraf per kwartaal of per jaar worden betaald.

Bedragen

De contributie is per 1 april 2014 als volgt samengesteld:

€ 140,- per jaar of € 35,00 per kwartaal voor het eerste kind
€ 120,- per jaar of € 30,00 per kwartaal voor het tweede kind
€ 110,- per jaar of € 27,50 per kwartaal voor het derde kind

Betaalgegevens

Banknummer: NL69RABO0149184425, t.n.v. Penningmeester Scouting Langenberg Ede o.v.v. contributie [naam kind]