Contributie

Voor de goede orde, de contributie moet vooraf per kwartaal of per jaar worden betaald.

Bedragen

De contributie is per 1 januari 2020 als volgt samengesteld:

Bij 1 kind is de contributie € 36,25 per kwartaal of € 145,00 per jaar
Bij 2 kinderen is de contributie € 67,50 per kwartaal of € 270,00 per jaar
Bij 3 kinderen is de contributie € 96,25 per kwartaal of € 385,00 per jaar
Bij 4 kinderen is de contributie € 125,00 per kwartaal of € 500,00 per jaar

 

Betaalgegevens

Banknummer: NL69RABO0149184425, t.n.v. Penningmeester Scouting Langenberg Ede o.v.v. contributie [naam kind]