Contributie

Voor de goede orde, de contributie moet vooraf per kwartaal of per jaar worden betaald.

Bedragen

De contributie is per 1 januari 2023 als volgt samengesteld:

Contributie of per kwartaal of per jaar
Bij 1 kind
€ 38,00 € 152,00
Bij 2 kinderen
€ 70,00 € 280,00
Bij 3 kinderen
€ 105,00 € 420,00
Bij 4 kinderen
€ 140,00 € 560,00

Betaalgegevens

Banknummer: NL69RABO0149184425, t.n.v. Penningmeester Scouting Langenberg Ede o.v.v. contributie [naam kind]

e-mail: penningmeester@langenberggroep.nl

  • Om de bankkosten zo veel mogelijk te beperken, willen we u vragen gebruik te maken van automatische incasso.
    De contributie wordt dan per kwartaal van uw bankrekening afgeschreven. Wilt u hiervan gebruikmaken, neem hiervoor even contact op met de penningmeester.
  • U kunt ook zelf bij uw bank een betaalopdracht aanmaken waarmee u per kwartaal betaalt. Let op: de contributie dient steeds voorafgaande aan het kwartaal te worden voldaan.
  • Als u geen gebruik wilt maken van automatische incasso of een zelf ingestelde betaling per kwartaal, dan krijgt u één keer per jaar een factuur. U betaalt dan €5,00 administratiekosten.