Sociale Veiligheid en Vertrouwenscontactpersoon

We vinden het binnen de Langenberggroep belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid binnen onze vereniging betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden (https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/veiligheid/sociale-veiligheid/310-gedragscode/file). Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die de Langenberggroep getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschijidend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon
Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Daarnaast hebben we een eigen vertrouwenspersoon vanuit Regio Neder Veluwe. Haar naam is Anne Marie Janssen. Hieronder stelt ze zich voor. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11

of via de e-mail:

inveiligehanden@scouting.nl

socialeveiligheid@scouting.nl


Even voorstellen

Ik ben Anne Marie Janssen en woon in Bennekom. Vanaf mijn zevende ben ik lid geweest van scouting. Ik heb scoutingervaring als jeugdlid en als staflid. Later ben ik actief geworden binnen de Regio Neder Veluwe. Op dit moment ben ik bestuurscoach binnen de Regio Neder Veluwe en ben ik op landelijk niveau betrokken bij het projectbureau voor Landelijke Ledenactiviteiten. In het dagelijks leven ben ik als accountant werkzaam bij een groot accountantskantoor in Utrecht. Daar ben ik eindverantwoordelijk voor de MKB-tak samen met een afdeling met 20 collega’s. Vanuit mijn werk heb ik veel ervaring met het omgaan met vertrouwelijke en gevoelige vraagstukken, het bespreken van klachten, misstanden of andere vragen waar men mee zit, maar waarvan men niet direct weet waar deze neer te leggen.

Bij Scouting Langenberggroep ben ik betrokken als vertrouwenscontactpersoon. Mocht er iets zijn waarvan u denkt dat het niet correct is, een misstand, o.i.d., dan kunt u bij mij terecht. Ik hoop natuurlijk dat u eerst heeft geprobeerd uw probleem en/of ervaring met de direct betrokkene, met de leiding van de speltak of met het bestuur te bespreken. Mocht u zich toch genoodzaakt voelen zich tot mij te wenden dan kunt u er vanuit gaan dat het contact vertrouwelijk wordt behandeld. Ik zal een luisterend oor bieden, waarna ik zal bekijken welke stappen te ondernemen en deze stappen met u bespreken. Voorop staat dat scouting vooral een leuke en actieve manier van het besteden van vrije tijd moet kunnen zijn.

Ik ben te bereiken op vertrouwenspersoon@nederveluwe.nlOf via mijn mobiele nummer dat bekend is binnen de groep.

Met vriendelijke groet,

Anne Marie Janssen