Verhoging contributie

Betreft: verhoging contributie

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Onze scoutingvereniging is volop in beweging. Wie op zaterdag ons clubhuis bezoekt, merkt aan alles dat de
Langenberggroep bloeit. Elke week trekken talloze scouts erop uit, mede dankzij de inzet van tientallen
vrijwilligers. Prachtig om te zien!


Om onze mooie vereniging financieel gezond te houden, ontkomen we er helaas niet aan de contributie te
verhogen. Dit heeft te maken met stijgende kosten. We hebben ons best gedaan om de verhoging zo beperkt
mogelijk te houden: met ingang van 2023 betaalt u per lidmaatschap €152,00 per kwartaal. Dat is een stijging van
€7,00 ten opzichte van de huidige contributie.


De volledige tabel van de contributie vanaf 2023 kunt u teruglezen op de pagina over Contributie

Met vriendelijke groet, het verenigingsbestuur Scouting Langenberg Ede