Voorstellen Stichtingsbestuur

In de huidige opstartfase vergadert het nieuwe stichting wekelijks om snel grip te krijgen op de situatie en concrete plannen in gang te zetten. Op dit moment wordt het stichtingsbestuur gevuld door Onno van der Dussen, Jeffrey van Dorland en Thomas van Wanrooij, alledrie leden van de groepsraad.

Hoe zit het?

Het hoofddoel van de stichting De Langenberg is het ondersteunen van de groepsvereniging Scouting Langenberggroep Ede. Het is deze groepsvereniging die het spel van Scouting aan jeugdleden biedt. Hiervoor houdt het stichtingsbestuur zich bezig met het beheer van het clubhuis, het materiaal en het terrein van Scouting Langenberggroep Ede. Hierbij hoort ook het bijhouden van de verhuur en de verzekeringen.


Om een nauwe betrokkenheid… lees meer